Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen
Tips

 

Ergonomie, informatie over goed zitten
Goed zitten is al een kunst op zich. De mens is officieel niet gemaakt om lange tijd stil te zitten, maar om te bewegen. Wetenschappelijk is er bewezen dat een juiste zithouding rugklachten in belangrijke mate kan verminderen. Dynamisch zitten wordt vaak aanbevolen. Dit betekent dat u zo vaak mogelijk wisselt van zithouding.

- Tips voor een juiste zithouding:
Gebruik de hele rugleuning.
Zit rechtop.
De juiste zithoogte is gelijk met de lengte van de onderbenen, de voeten staan dan op de grond.
Gebruik de hele zitting.
Zit dicht bij het werkblad.
Gebruik indien mogelijk de armleuningen.
Wissel regelmatig van houding.
 
- Tips voor de juiste afstelling van uw bureaustoel:
Zithoogte: terwijl uw voeten volledig op de grond steunen, is de stand van uw knieën 90 - 110 graden gebogen en uw
zithoek horizontaal. Bij schrijfwerkzaamheden evt. iets naar voren hellend (0-6°).
Rugleuninghoogte: de bolling van de rugleuning raakt het diepste punt van uw rug, juist boven de broekriem.
Rugleuninghoek: de hoek van de rugleuning bedraagt 90-100° ten opzichte van de zitting.
Armleuning: uw ellebogen zijn onder een hoek van 90° gebogen, armen afhangend langs het lichaam.

 - Waar u verder nog op kunt letten:
Voor een optimale gezichtshoek, dienen de kijk- en werkrichtingen grotendeels gelijk te zijn.
Beeldscherm, toetsenbord en documenten dienen zo geplaatst te zijn dat men er rechtop voor kan zitten en de documenten kan zien zonder het hoofd of lichaam te draaien.
De kijkafstand tussen het beeldscherm is afhankelijk van de maat van het beeldscherm en de lettergrootte. De ideale afstand ligt tussen de 60 en 75 cm.
Andere documenten moeten ook op deze afstand liggen, om de ogen niet te belasten door frequent omschakelen van dichtbij naar veraf (accommoderen).
Verschillende felgekleurde lichtbronnen leiden tot snelle vermoeidheid van de ogen, aangrenzende vlakken dienen niet meer dan tienmaal van helderheid te verschillen om de ogen niet door onnodige aanpassing te belasten. Voorkom dan ook dat het beelscherm recht voor een raam staat zonder de mogelijkheid van lichtregulering.
De handen moeten de ruimte hebben om ontspannen voor het toetsenbord te liggen, de onderarmen rusten hierbij op de armleggers.
De ideale zitpositie kan dikwijls alleen bereikt worden door een in hoogte verstelbare werkplek of het gebruik van een voetensteun.
Neig niet naar voren, een naar voren geneigde houding kan nekklachten en hoofdpijn veroorzaken.
Door te zitten met een ronde rug ontstaat een onnatuurlijke belasting van de rug.
De vernauwde buikholte drukt hierbij op de maag en vermindert de ademhaling.
Door een verkeerde hoek tussen boven-en onderbenen of een te grote zitdiepte, bestaat de kans op bloedophoping of afknelling van bloedvaten.
Neem regelmatig tijd voor beweging.

Nederlandse norm voor bureaustoelen
De Nederlandse praktijkrichtlijnen voor kantoorstoelen NPR 1813 is herzien. Deze praktijkrichtlijn vervangt samen met de Europese norm NEN-EN 1335 de Nederlandse norm voor kantoorstoelen NEN 1812 uit 2000.

NPR 1813 januari 2003, geeft aan hoe de Europese norm in Nederland wordt toegepast.

In het kader van Europese harmonisatie van kantoorstoelen heeft NEN 1812 plaatsgemaakt voor NEN-EN 1335 deel 1, deel 2 en
deel 3. Sinds juni 2000 kennen wij de Europese norm voor kantoormeubelen en kantoorstoelen CEN 1335. In Nederland heet deze norm NEN-EN 1335 en deze bestaan uit de volgende onderstaande onderdelen:

NEN-EN 1335
Deel 1: afmetingen
Deel 2: veiligheidseisen
Deel 3: veiligheidsbeproevingen

Met de introductie van NPR 1813 is de Nederlandse norm voor kantoorstoelen NEN 1812, niet meer van kracht.

Bij het kiezen van een goede kantoorstoel wordt aanbevolen tenminste te voldoen aan de NEN-EN 1335. Alleen een gecertificeerd test instituut mag en kan bureaustoelen beoordelen en testen volgens deze norm. In Nederland is TNO het test instituut dat rapportages opstelt over het verloop en de resultaten van de tests. In Duitsland is het Landes Anstalt (LGA) het gecertificeerde testinstituut. Voor Duitse stoelen treft u dan ook het label aan met het zogenaamde GS-logo dat staat voor Geprufte Sicherheit (geteste betrouwbaarheid).
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO en Het Nieuwe WerkenBij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.
 
Uitganspunten voor MVO in de 21ste eeuw:
MVO is een integrale visie op ondernemersschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
 
MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen en betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van de bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
 
MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.
 
Een aantal steekwoorden waarom MVO te gebruiken en wat zijn de effecten.
Bedrijven zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever, het levert kostenbesparing op, het bedrijf is een aantrekkelijkere werkgever en verhoogt de arbeidsproductiviteit, steeds meer marktaanvraag voor MVO bedrijven en producten, MVO is goed voor het bedrijfsimago, MVO is op lange termijn noodzakelijk vanwege de schaarse grondstoffen en hierdoor biedt MVO een oplossing, bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn minder kwetsbaar voor acties en boycots.